DECOR STILL

Termeni și Condiții

 

 

 

Pentru a beneficia din plin de avantajele DECOR STILL, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

ȘCOALA DECOR STILL este un produs şi proprietatea companiei S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L. cu sediul social în mun. Chișinău, șos. Balcani, nr. 8, of. 87, IDNO 1006600048797.

Date bancare, informație pentru persoanele juridice
Nume companie:
S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L.
Adresa juridică:
or. Chișinău Șos. Balcani 8, of. 87

Adresa fizică: or. Chișinău str. A. Pușkin 49/1, (MD-2005)

Cod fiscal/IDNO : 1006600048797
Cod TVA:
0509075
IBAN:
MD83AG000000002251737009,
C/B:
AGRNMD2X413, BC “Moldova – Agroindbank“ SA suc. nr.6, or. Chișinău.
Tel.:
079226888, 079993888

E-mail: DecorStillSchool@gmail.com
Site: www.Designinterior.School

 

Drepturi de autor 

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin
conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date.
Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este
S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L., cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.


Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul www.Designinterior.School (S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L.). Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L. fără acordul nostru prealabil.


Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul www.Designinterior.School confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către d-stră, pentru informare, procurarea cursurilor și a serviciilor prestate de către S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L., prin intermediul www.Designinterior.School.

Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia: https://designinterior.school/politica_confidentialitate/


Condițiile de achitare

1.1. Achitarea cursului este posibilă în 2 rate, conform graficului stabilit de către părţi;

1.2. Garantarea înscrierii la curs o constituie achitarea primei rate a cursului, sau achitarea sumei integrale.

1.3. Costul instruirii în valută se face conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării plății.


Condițiile și procedurile de desfășurare a cursurilor:

2.1. Cursurile se desfășoară prin intermediul resurselor internet, prin programe e-learning, platforma Zoom sau prin alte metode, la decizia comună a Contractanților;

2.2. Prestatorul se obligă Să informeze Cursantul despre schimbarea orarului cursului;

2.3. Să furnizeze la finalizarea cursului, Cursantului „Certificatul de finalizare a cursului”;

2.4. Să asigure procesul de instruire cu cadre didactice;

2.5. Beneficiarul are dreptul să primească de la prestator orice informație privind volumul și conținutul cursului.

2.6. Beneficiarul (Cursantul) se obligă să achite Serviciile de instruire, în continuare Cursuri, în ordinea și în conformitate cu condițiile prevăzute de Contract, de asemenea se obligă să îndeplinească în mod corespunzător toate cerințele și toate obligațiile Contractului.

2.7. Beneficiarul este obligat să informeze Prestatorul despre schimbarea adresei, telefonului, numelui în formă scrisă;


Condițiile și procedurile pentru returnarea sau sistarea/încetării cursurilor

3.1. Beneficiarul îndeplineşte Să-și îndeplinească obligațiile financiare de a plăti integral cursul (conform termenilor prevăzuți în p. 3.1, 3.2, 3.2.1. din Contract).

                   Persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea voie să participe la cursuri;

3.2. Suma plătită pentru cursul inițiat poate fi rambursată numai în următoarele cazuri și în următoarele intervale:

3.2.1. Dacă refuzul de a studia este anunțat cu 15 zile înainte de data de începere a cursului (menționată în p. 3.1, 3.2, 3.2.1.). În acest caz, Prestatorul rambursează Cursantului 70% din suma prevăzută în Contract (menționată în p. 3.1, 3.2, 3.2.1.);

3.2.2. Dacă refuzul de a studia este anunțat cu mai puțin de 15 zile înainte de data de începere a cursului. În acest caz, Prestatorul rambursează Cursantului 50% din suma prevăzută în Contract (menționată în p. 3.1, 3.2, 3.2.1.);

3.2.3. Cursurile pot fi întrerupte în cazul unui accident sau a unei boli grave și internarea Cursantului în spital, confirmat printr-o notă a medicului. În acest caz Prestatorul va rambursa 70% reieșind din costul perioadei/orelor rămase nepredate (sau aceste ore pot fi studiate/recuperate la următoarele cursuri).

3.3. Reclamațiile trebuie depuse Prestatorului în scris, cel târziu cu 5 zile lucrătoare după incident;

3.4. În cazul când Prestatorul își rezervă dreptul de a amâna un grup al cărui dimensiune este sub limita stabilită (mai puțin de 10 persoane) sau din alte motive justificate, Cursantul are dreptul să studieze la următorul curs sau să solicite de la Prestator rambursarea plății achitate. În acest caz, Prestatorul rambursează Cursantului 100% din
suma achitată pentru curs.

 

Conţinutul acestor condiţii
reprezintă expresia de bună voinţă a părţilor şi ţine loc de contract.
Contractul intră în vigoare la data semnării Contractului, producând efecte
juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.