DECOR STILL

Politica de confidențialitate


                                                                                  Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.DesignInterior.school şi explică modul în care S.C. „DECOR STIL GRUP” S.R.L., cu sediul social în mun. Chișinău, șos. Balcani, nr. 8, of. 87, IDNO 1006600048797, foloseşte şi protejează informaţiile tale personale furnizate în timpul utilizării site-ului. Datele tale cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine prin accesarea şi utilizarea www.DesignInterior.school pot fi prelucrate şi utilizate de DECOR – STILL în scopul furnizării serviciilor/executării contractului, în scopul realizării unui interes legitim al DECOR – STILL pentru îmbunătăţirea serviciilor sale, pentru asigurarea securității platformei și a serviciilor, pentru prevenirea, cercetarea şi depistarea fraudelor ori a utilizării abuzive şi necorespunzătoare a serviciilor, pentru notificarea unor conduite ilegale sau în scop de publicitate şi marketing direct. Datele cu caracter personal prelucrate constau în informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal pot fi date de identificare şi de contact, detalii cu privire la tranzacții, date legate de trafic și zona în care sunt folosite produsele și serviciile DECOR – STILL, date economice şi financiare în funcție de produsele și serviciile achiziționate. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. DECOR – STILL poate comunica datele personale ale clientului în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, unor terțe părți, în următoarele situații și către următoarele entități: (a) parteneri contractuali/furnizori de servicii: DECOR – STILL poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenorii care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de curierat, procesare plăti, call center. DECOR – STILL solicită acestor terțe părți să respecte legile aplicabile privind protecția datelor și cerințe specifice de securitate referitoare la datele personale ale clientului. (b) afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate DECOR – STILL în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri; (c) autorități competente: DECOR – STILL poate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la solicitări de la autorități. În baza Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal beneficiezi de drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar DECOR – STILL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora. Astfel, în baza art. 13, 14, 16 ai Legii nr. 133/2011 beneficiezi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie şi dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege. De asemenea, ai dreptul să dezactivezi anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor tale, inclusiv primirea comunicărilor de marketing sau utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare. Dreptul de dezactivare se poate exercita, după cum urmează: § prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante sau
din politica de utilizare a cookie-urilor. Chiar dacă renunţaţi la primirea comunicărilor de marketing, veți primi în continuare comunicări administrative sau necesare
pentru executarea contractului sau intereselor legitime ale DECOR – STILL, precum confirmări ale achitărilor, achiziționărilor, etc. Pentru a vă putea exercita drepturile privind protecția datelor, puteţi contacta în scris Responsabilul cu protecția datelor DECOR – STILL, prin următoarele modalități de contact: (a) prin poștă, la adresa din MD- 2005,
str. A. Pușkin 49/1, or. Chișinău, R. Moldova sau (b) prin email, la adresa: decorstillschool@gmail.com Toate solicitările vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile tale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care DECOR – STILL va continua să prelucreze datele personale pe baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri excepționale, opțiunile tale vor putea fi implementate doar în legătură cu campaniile promoționale viitoare. Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către DECOR – STILL, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.